Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Światłem zapisane”

Opublikowano 2018-06-05

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Wielkopolski Związek Artystów Plastyków z siedzibą w Poznaniu oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs jest organizowany w ramach w ramach Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki.

Na konkurs należy przesyłać zdjęcia inspirowane hasłem „Światłem zapisane”.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć. Prace należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe.



Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-08-25