Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Polska – konteksty”

Opublikowano 2021-12-21

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs „Polska – konteksty” można przesyłać zdjęcia dokumentalne i reportażowe.

Nadsyłane prace mogą przedstawiać osoby, miejsca lub zdarzenia; powinny dotyczyć polskiej rzeczywistości społeczno-kulturowej i mieć walor informacyjno-poznawczy. Interesuje nas obraz współczesnej Polski, który wyłoni się z nadesłanych prac. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonane fotografii na terenie Polski.

Zdjęcia muszą być wykonane w latach 2020 - 2021.

Opłata za udział w konkursie wynosi 40 zł. W ramach opłaty uczestnik otrzyma pokonkursowy katalog.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 4 lutego 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Nagrody
Pula nagród wynosi 6.000 zł.

Strona konkursu