Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Polska – konteksty”

Opublikowano 2019-11-26

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Na konkurs „Polska – konteksty” można przesyłać zdjęcia dokumentalne i reportażowe.

Nadsyłane prace mogą przedstawiać osoby, miejsca lub zdarzenia; powinny dotyczyć polskiej rzeczywistości społeczno-kulturowej i mieć walor informacyjno-poznawczy. Interesuje nas obraz współczesnej Polski, który wyłoni się z nadesłanych prac. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonane fotografii na terenie Polski. Prosimy nie przysyłać zdjęć przyrodniczych.

Zdjęcia muszą być wykonane w latach 2018 - 2019.

Prace należy dostarczyć w postaci odbitek na papierze fotograficznym oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

Opłata za udział w konkursie wynosi 30 zł. W ramach opłaty uczestnik otrzyma pokonkursowy katalog.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe o łącznej wartości 6.000 zł.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2020-02-07