Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Perły polskiej przyrody”

Opublikowano 2021-09-02

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wdecki Park Krajobrazowy.

Uczestnicy
Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 16 lat.

Opis
Tematem konkursu jest dzika przyroda Polski. 

Zdjęcia można zgłaszać w sześciu kategoriach tematycznych:
• Grzyby
• Rośliny
• Ptaki
• Ssaki
• Inne zwierzęta
• Krajobrazy

Na konkurs nie należy przesyłać zdjęć przedstawiających zwierzęta domowe, zwierzęta sfotografowane w zoo czy innej hodowli, albo rośliny lub grzyby w warunkach uprawy. 

W każdej kategorii można zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia. Prace zapisane na płytach CD lub DVD należy przesyłać pocztą. 

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 października 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin
Regulamin konkursu znajduje się tutaj
Kartę zgłoszeniową można pobrać tutaj.