Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Perły polskiej przyrody”

Opublikowano 2020-08-31

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wdecki Park Krajobrazowy.

Uczestnicy
Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 16 lat.

Opis

" Przedmiotem konkursu są fotografie przedstawiające dziko występującą przyrodę Polski. Tematyka konkursu obejmuje następujące kategorie: grzyby, rośliny, owady i pajęczaki, ptaki, zwierzęta oraz krajobrazy.
Do konkursu nie należy zgłaszać zdjęć przedstawiających zwierzęta domowe, zwierzęta sfotografowane w zoo czy innej hodowli, albo rośliny lub grzyby w warunkach uprawy. "

W każdej kategorii można zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia. Prace zapisane na płytach CD lub DVD należy przesyłać pocztą. 

Zdjęcia nagrodzone w ubiegłorocznej edycji konkursu można obejrzeć tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 16 października 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin
Regulamin konkursu znajduje się tutaj.
Kartę zgłoszenia można pobrać tutaj.