Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Pejzaż Polski”

Opublikowano 2018-10-01

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kętrzyńskie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Tematem konkursu jest „Pejzaż Polski”.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace, które nie były nagradzane w innych konkursach.

Zdjęcia należy dostarczyć w postaci odbitek na papierze. Format nie mniejszy niż 20 x 30 i nie większy niż 70 x 100 cm.

Prace należy przesyłać na adres Kętrzyńskiego Centrum Kultury.

Regulamin konkursu można pobrać tutaj.

Nagrody
Przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe.