Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Pejzaż Polski”

Opublikowano 2017-10-01

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kętrzyńskie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach:
• Pejzaż Polski
• Eteryczny Kętrzyn – pejzaż Kętrzyna i okolic

Każdy uczestnik może przesłać nie więcej niż 3 zdjęcia, które nie były nagradzane w innych konkursach. Format prac: od 20 x 30 do 70 x 90 cm.

Zdjęcia można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Kętrzyńskiego Centrum Kultury.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
Przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe.