Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Pejzaż Polski”

Opublikowano 2020-09-14

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Kętrzyńskie Centrum Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Tematem konkursu jest „Pejzaż Polski”.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 6 prac, które nie były nagradzane w innych konkursach.

Zdjęcia należy dostarczyć w postaci odbitek na papierze. Format nie mniejszy niż 20 x 30 i nie większy niż 70 x 100 cm.

Prace należy przesyłać na adres Kętrzyńskiego Centrum Kultury.

Opłata za udział w konkursie wynosi 30 zł.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe.

Główną nagrodą jest weekendowy pobyt w hotelu Zamek Ryn na Mazurach oraz 1.500 zł. 

Termin
Termin nadsyłania zdjęć upływa 30 października 2020 r.

Strona konkursu