Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Od strony rzeki, czyli Wisła w obiektywie” – edycja letnio-jesienna

Opublikowano 2017-05-24

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Izba Regionalna Ziemi Świeckiej oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Celem konkursu jest promocja roku 2017 jako Roku Rzeki Wisły oraz ukazanie walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych królowej polskich rzek.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dwie fotografie wykonane w okresie od 1 czerwca do 21 grudnia 2017 r.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I miejsce: 500 zł
• II miejsce: 300 zł
• III miejsce: 100 zł
• wyróżnienia: nagrody książkowe