Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Ku pojednaniu”

Opublikowano 2021-07-26

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
„Ku pojednaniu” to temat konkursu fotograficznego organizowanego w ramach XVI Dni Jana Pawła II.

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie 4 prace (format zdjęć nie mniejszy niż 30×40 cm), lub zwarte tematycznie cykle (do czterech zdjęć), które traktowane będą jako jedna praca.

Zdjęcia należy dostarczyć w postaci odbitek na papierze fotograficznym oraz w wersji elektronicznej (CD, DVD lub pendrive).

Prace nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane do innych konkursów. 

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Nagrody
• I nagroda: 1.500 zł
• II nagroda: 1.200 zł
• III nagroda: 1.000 zł

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 22 października 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Strona konkursu