Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Geologia w obiektywie 2019”

Opublikowano 2019-04-09

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Środowiska.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Celem konkursu jest pokazanie niezwykłych struktur geologicznych kształtujących krajobraz, wyjątkowych odsłonięć skalnych cechujących się nadzwyczajnymi walorami edukacyjnymi oraz prac ukazujących niezwykłość wytworów natury w mniejszej skali.

Konkurs jest rozgrywany w trzech kategoriach tematycznych:

• Geologia w polskim krajobrazie
• Polskie stanowiska geologiczne
• Okazy mineralogiczne i paleontologiczne w Polsce

W każdej kategorii można zgłosić maksymalnie 10 zdjęć. Zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane do innych konkursów.

Nagrody
Nagroda główna: 1.000 zł

W każdej z trzech kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:
I miejsce: 500 zł
II miejsce: 300 zł
III miejsce: 200 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2019-06-30