Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Geologia w obiektywie 2018”

Opublikowano 2018-09-09

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Środowiska.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs jest rozgrywany w trzech kategoriach tematycznych:

1. Geologia w polskim krajobrazie.
2. Polskie stanowiska geologiczne.
3. Okazy mineralogiczne i paleontologiczne w Polsce.

W każdej kategorii można zgłosić maksymalnie 10 zdjęć, które wcześniej nie były publikowane ani zgłaszane do innych konkursów.

Zdjęcia należy przesyłać mailem. Formularz zgłoszeniowy oraz umowę, o której mowa w regulaminie, należy przesłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Nagroda główna: 1.000 zł
I miejsce w danej kategorii: 500 zł
II miejsce w danej kategorii: 300 zł
III miejsce w danej kategorii: 200 zł
W każdej z kategorii może zostać przyznane wyróżnienie w wysokości 100 zł.