O!ZNAKI PRACY 2021

Opublikowano 2021-08-20

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Tematem konkursu O!ZNAKI PRACY jest praca.

Podobnie jak w ramach poprzednich edycji, tematem tegorocznego konkursu O!ZNAKI PRACY 2021 jest praca. W tym roku szczególnie zachęcamy do podjęcia tematu innowacji w profesjach z tradycjami, poddania analizie pozornie antytetycznego zestawienia „stary zawód - nowa rzeczywistość”. Tej tematyce bowiem będzie dedykowana nagroda specjalna im. Sztucznej Inteligencji (AI).

Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach:
• fotografia,
• film i multimedia (filmy nie mogą trwać dłużej niż 5 minut).

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Zwycięzcy ubiegłorocznej edycji konkursu


Grand Prix 2020 w kategorii Fotografia – Jakub Rybicki za zdjęcie „Kierowca autobusu”


Grand Prix 2020 w kategorii FILM – Paweł Turłaj za film „Konstantin”

Filmy i zdjęcia wszystkich laureatów konkursu można obejrzeć tutaj

Nagrody

Fotografia

• nagroda główna: 5.000 zł
• trzy wyróżnienia po 1.000 zł
• nagroda AI: 3.000 zł

Film i multimedia

• nagroda główna: 5.000 zł
• trzy wyróżnienia po 1.000 zł
• nagroda AI: 3.000 zł

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 września do 3 października 2021 r.

Strona konkursu