„Moja Wielkopolska 2020” konkurs fotograficzny

Opublikowano 2020-01-21

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby fotografujące Wielkopolskę.

Opis
Konkurs jest organizowany w ramach Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki.

Celem konkursu jest zachęcenie fotografujących do dokumentowania życia swojej „małej ojczyzny” we wszystkich jego przejawach. Oczekujemy na zdjęcia ukazujące i twórczo interpretujące najważniejsze wydarzenia w regionie oraz rejestrujące przemiany nieustająco zachodzące w wielkopolskim pejzażu miejskim i na wsi, w architekturze, w przestrzeni publicznej, obyczajowości społecznej i w życiu rodzinnym. Niech te zdjęcia sukcesywnie wykonywane  współuczestniczą w budowaniu tożsamości współczesnej Wielkopolski, a dla przyszłych pokoleń stanowią źródło historyczne – ślad naszej obecności tu i teraz.

Do konkursu można zgłaszać zdjęcia pojedyncze i zestawy (3-9 zdjęć w zestawie). Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Zdjęcia nagrodzone w konkursie Moja Wielkopolska 2018 można obejrzeć tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 8.000 zł.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia 2020 r.

Strona konkursu