Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Matematyka w obiektywie”

Opublikowano 2022-09-01

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie i Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „do 20 lat” i „powyżej 20 lat”.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs należy przesyłać zdjęcia inspirowane zagadnieniami matematycznymi. 

Pokaż, jak widzisz królową nauk i zgłoś zdjęcie w konkursie. Tematyka: matematyka w sztuce, zjawiskach przyrodniczych i fizycznych.

Każdemu zdjęciu należy nadać tytuł związany z matematyką.

Uczestnik może zgłosić maksymalnie 6 fotografii. 

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Nagrody
Główną nagrodą w każdej z dwóch kategorii wiekowych jest Apple MacBook. Do wygrania są również smartfony i nagrody pieniężne. 

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 1 listopada 2022 r.

Strona konkursu