Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Matematyka w obiektywie”

Opublikowano 2019-09-18

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków Matematyki przy Uniwersytecie Szczecińskim, Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Instytut Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „do 20 lat” i „powyżej 20 lat”.

Opis
Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać zdjęcie i nadać mu tytuł związany z matematyką. 

Uczestnicy wysyłają zdjęcia którym przypisują nazwy związane z matematyką. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o niej. Nadanie nazwy (tytułu) zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia wyłącznie obrazem na parę (zdjęcie, tekst), która nadaje pracy sens poznawczy. 

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 6 zdjęć. 

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Zdjęcia nagrodzone w ubiegłym roku można obejrzeć tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. W ubiegłym roku były to laptopy Apple Mac Book, tablety, czytniki e-booków, plecaki i książki.

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-11-15
Strona konkursu mwo.usz.edu.pl/