Manipulacja

Opublikowano 2018-11-02

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Fotografików.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs organizowany jest w ramach festiwalu Warsaw Photo Days 2018. Tematem tegorocznej edycji festiwalu jest MANIPULACJA.

Manipulacja jest zjawiskiem powszechnym i ponadlokalnym. Dotyczy życia społecznego, politycznego, reklamy, mediów, a także samego medium fotografii.
W ramach konkursu oczekujemy zarówno na projekty podejmujące próbę przyjrzenia się społecznemu zjawisku manipulacji, rozumianej jako forma wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by realizowała cele manipulatora, jak i na cykle fotograficzne / realizacje video / instalacje, które służą lub potencjalnie mogą służyć jako narzędzia manipulacji odbiorcami za pomocą pozornie realnego, a w rzeczywistości znacznie przetworzonego lub wręcz przekłamanego obrazu rzeczywistości.

Do konkursu można zgłaszać projekty fotograficzne lub multimedialne nawiązujące do tematu festiwalu.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagroda
Zdobywca Grand Prix otrzyma 5.000 zł.

Najlepsze prace konkursowe zostaną zaprezentowane warszawskich galeriach, w katalogu festiwalu, na stronie www.warsawphotodays.com oraz w materiałach promocyjnych festiwalu.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-11-23