„Logistyczne migawki – cztery pory roku” konkurs fotograficzny

Opublikowano 2019-03-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest spółka ATC Cargo SA z siedzibą w Gdyni.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Tematem konkursu jest branża logistyczna.

Temat konkursu LOGISTYCZNE MIGAWKI „CZTERY PORY ROKU” dotyczy branży logistycznej, jako głównej gałęzi działań Organizatora. W tej edycji czas konkursu został wydłużony o kilka miesięcy ze względu na podkreślenie w temacie czterech pór roku.

Przesłane prace powinny być związane z tematem. Wybór kontekstu, przedmiotu pracy, czy wybranych do sfotografowania obiektów zależą od pomysłu autora. Dodatkowo Organizator nie stawia ograniczeń, co do czasu i miejsca wykonania zdjęcia. Mogą to być prace wykonane zarówno w Polsce, jak i za granicą, o wybranej porze roku.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu cztery zdjęcia.

Prace zapisane na nośniku elektronicznym należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I miejsce – aparat fotograficzny Olympus PEN‑F 
• II miejsce – plecak Olympus CBG‑12 
• III miejsce – lornetka olympus 8x42 EXPS I