„Latające cuda natury” konkurs fotograficzny

Opublikowano 2022-06-24

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Celem konkursu jest utrwalenie w fotografii unikalnego piękna zwierząt, które posiadają umiejętność latania.

Na zdjęciach powinna się znajdować wyłącznie dzika przyroda uwieczniona na wolności, w stanie dzikim – zwierzęta w ich naturalnym środowisku, naturalne elementy przyrody nieożywionej.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia wykonane na terenie Polski. Prace należy przesyłać drogą elektroniczną.

Opłata za udział w konkursie wynosi 40 zł.

Nagrody
• I miejsce: nagroda rzeczowa o wartości 1.000 zł oraz statuetka „Złota Wiewióra”
• II miejsce: nagroda rzeczowa o wartości 500 zł oraz statuetka „Ruda Wiewióra”
• III miejsce: nagroda rzeczowa o wartości 300 zł oraz statuetka „Wiewióra Czarna”

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 17 sierpnia 2022 r.

Strona konkursu