„Latające cuda natury” konkurs fotograficzny

Opublikowano 2021-05-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis 

Celem konkursu jest utrwalenie w fotografii unikalnego piękna zwierząt, które posiadają umiejętność latania.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia. Prace należy przesyłać drogą elektroniczną (więcej informacji w regulaminie).

Opłata za udział w konkursie wynosi 20 zł.

Nagrody
• I miejsce: nagroda rzeczowa o wartości 1.000 zł oraz statuetka „Złota Wiewióra”
• II miejsce: nagroda rzeczowa o wartości 500 zł oraz statuetka „Ruda Wiewióra”
• III miejsce: nagroda rzeczowa o wartości 300 zł oraz statuetka „Wiewióra Czarna”

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 17 sierpnia 2021 r.

Strona konkursu