Advertisement

Advertisement

LAMPA – Ladek Mountain Photo Award 2023

Opis

8.05.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej KOMPAS.

Uczestnicy
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
• osoby pełnoletnie,
• osoby w wieku od 13 do 18 lat.

Zasady konkursu w skrócie
Konkurs jest organizowany w ramach Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku Zdroju.

Tematem są góry.

Zdjęcia można zgłaszać w czterech kategoriach tematycznych:
• Pejzaż 
• Społeczność i kultura górska 
• Eksploracja i przygoda
• Seria

Zdjęcia muszą być wykonane w latach 2020 – 2023.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 czerwca 2023 r.

Nagrody
• Grand Prix – 1.500 zł oraz warsztaty RAV.A Stories
• Pejzaż – 1.000 zł 
• Społeczność i kultura górska – 1.000 zł 
• Eksploracja i przygoda – 1.000 zł
• Seria – 1.000 zł 
• Kategoria „Young” – nagrody rzeczowe

Strona konkursu