Konkurs Pokazów Multimedialnych „Wizje Natury 2022”

Opublikowano 2022-08-16

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Zasady konkursu w skrócie

Przedmiotem konkursu są pokazy przedstawiające dziką przyrodę. Dopuszcza się pokazy o tematyce ekologicznej w odniesieniu do dzikiej przyrody. Użycie innych motywów niż dzika przyroda, musi mieć uzasadnienie merytoryczne lub artystyczne. Poprzez pokazy zdjęć należy rozumieć pokazy, w których dźwięk i obraz stanowią nierozerwalną całość.

Pokaz nie może trwać dłużej niż 3 minuty i 30 sekund.

Opłata za udział w konkursie wynosi 30 zł.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 października 2022 r.

Nagrody
• Grand Prix: aparat fotograficzny Canon EOS R7
• I miejsce: aparat fotograficzny Canon EOS R10
• II miejsce: drukarka Canon Pixma G640
• III miejsce: nagrody rzeczowe od partnerów i sponsorów festiwalu

Strona konkursu