Advertisement

Advertisement

Konkurs fotograficzny „Wielkopolska DOC 2023”

Opis

15.02.2023

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Zasady konkursu w skrócie

Ideą konkursu jest połączenie fotografii reportażowej, dokumentalnej i tej wykraczającej poza sztywne kategorie, w celu uważnej obserwacji zjawisk, wydarzeń i procesów z obszaru Wielkopolski.

Do konkursu można zgłaszać fotografie wykonane na terenie województwa wielkopolskiego w okresie od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2023 r. (wyjątek: projekt długoterminowy).

Kategorie tematyczne:
– Wydarzenia,
– Człowiek,
– Klimat i środowisko,
– Kultura i wspólnoty,
– Sport,
– Kategoria jednoroczna / specjalna: Wsparcie i obecność.

Osobną kategorię stanowi projekt długoterminowy. W tej kategorii mogą brać udział wyłącznie osoby związane z Wielkopolską (aktualnie mieszkają i/lub pracują na terenie Wielkopolski). Projekt musi być tworzony co najmniej przez 2 lata.

Opłata za udział w konkursie wynosi 30 zł.

Termin
Zdjęcia można zgłaszać do 31 października 2023 r.

Nagrody
Grand Prix: 2.000 zł

Nagrody w kategoriach tematycznych:
• nagroda za zdjęcie pojedyncze: 500 zł
• nagroda za zestaw: 1.000 zł 
• wyróżnienie za zdjęcie pojedyncze: 200 zł
• wyróżnienie za zestaw: 300 zł

Kategoria „Projekt długoterminowy”:
• I miejsce: 1.500 zł
• wyróżnienie: 750 zł

Strona konkursu