Międzynarodowy konkurs fotograficzny WaterPIX

Opublikowano 2018-04-16

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Europejska Agencja Środowiska (EEA).

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do obywateli krajów członkowskich EEA i krajów współpracujących z regionu Bałkanów Zachodnich. Wszyscy uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat. 

Opis
Tematem konkursu jest WODA.

Woda jest wszędzie – od najmniejszych komórek w naszym ciele do rozległych oceanów – a ludzie, zwierzęta i rośliny zależą od wody. Celem konkursu fotograficznego WaterPIX EEA jest podkreślenie roli wody jako zasobu naturalnego niezbędnego dla wszystkich form życia na Ziemi.

Zdjęcia można zgłaszać w trzech kategoriach:

• Woda i my
• Woda i przyroda
• Woda i gospodarka

Zdjęcia należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Strona konkursu w języku angielskim znajduje się tutaj.

Nagrody
Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach (Woda i my, Woda i przyroda, Woda i gospodarka). Każdy ze zwycięzców otrzyma 1.000 euro.
Przewidziana jest również nagroda w wysokości 500 euro za najlepsze zdjęcie przesłane przez osobę w wieku od 18 do 24 lat.
Zdobywca nagrody publiczności otrzyma 500 euro.Termin przyjmowania zgłoszeń 2018-08-15