IX Konkurs Fotograficzny „Tradycja w obiektywie"

Opublikowano 2022-09-19

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego z siedzibą w Lublinie.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do fotografów amatorów.

Zasady konkursu w skrócie

Konkurs jest organizowany w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”.

Oczekujemy zdjęć w sposób twórczy wykorzystujących kulturę tradycyjną, obrazujących zjawiska folklorystyczne we współczesnym świecie lub będących autorską interpretacją motywów związanych z szeroko rozumianą kulturą ludową. Zdjęcia powinny być pojedynczymi i samodzielnymi kadrami, nie cyklem zdjęć.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż dwie fotografie.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Termin
Prace można przesyłać do 31 października 2022 r.

Nagrody
• I miejsce – 1.100 zł 
• II miejsce – 500 zł 
• III miejsce – 400 zł 

Laureaci otrzymają karnety na XXXII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe" 2022.

Regulamin
Regulamin konkursu znajduje się tutaj.