Konkurs Fotograficzny „Then & Now 2”

Opublikowano 2019-12-03

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Szlachetna Fotografia, Muzeum Narodowe w GdańskuAlternative Photographic Supplies oraz Trójmiejska Szkoła Fotografii.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich fotografów, którzy w swej twórczości posługują się tradycyjnymi manualnymi procesami historycznymi takimi, jak mokry kolodion, technika gumowa czy technika albuminowa jak również twórców wykorzystujących bardziej współczesne procesy takie jak transfer polaroidowy, czy wreszcie posługujących się fotografią otworkową, która oceniana będzie w specjalnej kategorii.

Konkurs jest rozgrywany w dwóch kategoriach: „Fotografia otworkowa” i „Techniki alternatywne”.

Fotografia otworkowa
Zdjęcia muszą być wykonane aparatem typu camera obscura.

Techniki alternatywne
Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w takich technikach jak ambrotypia, kalotypia, platynotypia, cyjanotypia, brąz Vandyke, aurotypia, orotone, papier solny (Talbotypia), odbitka albuminowa, guma chromianowa, woodburytypia, argentotypia, argyrotypia, chromatypia, cuprotypia, odbitka olejna, bromolejna, technika pigmentowa (carbon transfer) oraz carbro, kazeinotypia, płynna emulsja, a także przetłoki i transfery, w tym transfer polaroidowy. Dopuszczane są także techniki łączone oraz techniki własne.

Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Opłata za udział w konkursie wynosi 40 zł.

Nagrody
• Grand Prix – 3.000 zł
• I miejsce w kategorii „Fotografia otworkowa” – 1.500 zł
• I miejsce w kategorii „Techniki alternatywne” – 1.500 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń 2020-01-20