Konkurs fotograficzny „Sztos”

Opublikowano 2023-01-10

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Pleszewie.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku powyżej 12 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane w latach 2020 – 2023.

Nadesłane prace mogą być kreacją artystyczną lub mogą dokumentować wydarzenia kulturalne, polityczne, sportowe, życie codzienne, mogą przestawiać portrety ludzi, utrwalać przyrodę i architekturę.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 zdjęć.

Zdjęcia w postaci odbitek/wydruków na papierze należy przesyłać pocztą. Dodatkowo mailem należy przesłać wersję elektroniczną prac.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Termin
Konkurs trwa do 10 lutego 2023 r.

Nagrody
• I miejsce – 1.500 zł
• II miejsce – 1.200 zł
• III miejsce – 1.000 zł
• Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew za kompaktowe zdjęcie – 500 zł
Pleszew to pierwsze polskie kompaktowe miasto 15 – zorganizowane zgodnie z ideą, że wszystko, co mieszkańcom potrzebne na co dzień oddalone jest nie dalej niż kwadrans od miejsca zamieszkania. Zdjęcie musi być wykonane na terenie Pleszewa.
• Nagroda Dyrektora Zajezdni Kultury za zdjęcie kolejnictwa – 500 zł
• 5 wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych o łącznej wartości 350 zł

Strona konkursu