Skip to main content

Konkurs fotograficzny RESTART 2024

Opis

27.02.2024

Organizator
Organizatorem konkursu jest Policealne Studium Animatorów Kultury SKiBA we Wrocławiu.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do osób w wieku od 16 do 26 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać fotografie inspirowane hasłem „Przesilenie”.

Każdy uczestnik może przesłać jedno zdjęcie lub zestaw złożony z 2-3 powiązanych ze sobą fotografii.

Prace należy przesyłać mailem.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 21 kwietnia 2024 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Strona konkursu