Konkurs Fotograficzny RESTART

Opublikowano 2023-01-11

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Policealne Studium Animatorów Kultury SKiBA we Wrocławiu.

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do osób w wieku od 16 do 26 lat.

Zasady konkursu w skrócie

Do konkursu można zgłaszać fotografie inspirowane hasłem „Połączenia”.

Każdy uczestnik może przesłać jedno zdjęcie lub zestaw składający się maksymalnie z 3 fotografii tworzących tematyczną całość.

Zgłoszenia należy przesyłać mailem.

Termin
Termin nadsyłania prac mija 19 marca 2023 r.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Strona konkursu