Konkurs fotograficzny „Niewiasty niepospolite”

Opublikowano 2020-10-05

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji oraz Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Tematem konkursu fotograficznego „Niewiasty niepospolite” jest kobieta współczesna.

Preferowane są zdjęcia przedstawiające wizerunek kobiety współczesnej inspirowany dawnymi obrazami mistrzów. Nie jest to jednak wymóg konieczny. Konkurs w swym założeniu ma ukazywać kobietę zarówno podczas pracy, jak i w chwili wolnej. Fotografie mogą tworzyć cykl. 

Każdy uczestnik może zgłosić trzy zdjęcia. 

Zdjęcia należy dostarczyć w postaci odbitek na papierze fotograficznym oraz w wersji elektronicznej na płycie CD. Więcej informacji w regulaminie. Regulamin można pobrać tutaj.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 października 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Nagrody
W konkursie zostaną przyznane nagrody o łącznej wartości 1.500 zł.

Strona konkursu