Konkurs Fotograficzny Hydropolis

Opublikowano 2017-06-21

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Uczestnicy konkursu mają do wyboru trzy kategorie tematyczne:
a) Ocean życia,
b) Człowiek i woda, 
c) Miasto i woda.

Każdy może zgłosić trzy fotografie. Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Nagrody
• Grand Prix: 2.000 zł oraz publikacja nagrodzonej fotografii w magazynie „Podróże”
• I miejsce w każdej z trzech kategorii tematycznych: 1.000 zł
• wyróżnienie w każdej z trzech kategorii tematycznych: markowy statyw oraz 90-dniowy voucher rodzinny do Hydropolis
• nagroda publiczności: markowy kompaktowy aparat cyfrowy do zdjęć podwodnych Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-08-15
Strona konkursu konkurs.hydropolis.pl/