„Kadry architektury” konkurs fotograficzny

Opublikowano 2019-11-28

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział we Wrocławiu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Konkurs jest organizowany w ramach 9. Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA ’20.

Przedmiotem konkursu jest fotografia odzwierciedlająca główne założenia 9. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA, który w 2020 r. odbędzie się pod hasłem Otwarte Miasto. Konkurs ma na celu poszukiwanie i odkrywanie miejsc, zdarzeń, przestrzeni czy społeczności, do których odnosi się hasło Festiwalu. Fotografie zgłaszane na konkurs mają być autorską wypowiedzią na temat tworzenia miasta, udziału w tym procesie, a także lapidarną odpowiedzią na pytanie, czy miasto jest otwarte – na wyzwania, jakie niosą współczesne czasy.

Kadry powinny odnosić się nie tylko do miasta, ale do wszystkich przestrzeni i społeczności Dolnego Śląska, niezależnie od ich lokalizacji czy statusu, jaki posiada lokalna społeczność, zgodnie z deklaracją, iż otwartość niejedno ma imię.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 3 zdjęcia. Prace należy dostarczyć w wersji elektronicznej (szczegóły w regulaminie).

Termin składania prac upływa 10 lutego 2020 r. o godz. 15.00.

Nagrody
• I miejsce: 1.500 zł
• II miejsce: 1.000 zł
• III miejsce: 500 zł