IX Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Społeczeństwo w obiektywie”

Opublikowano 2022-11-01

Opis

Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół średnich.

Zasady konkursu w skrócie

Tematem konkursu jest społeczeństwo.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.

Prace należy przesyłać mailem.

Zwycięzca poprzedniej edycji konkursu

Fo
fot. Maksym Mulak

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

Najciekawsze zdjęcia zostaną pokazane na wystawie pokonkursowej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Termin
Zdjęcia można przesyłać do 15 grudnia 2022 r.

Strona konkursu