IX Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny KREAtywna kulTURA

Opublikowano 2021-03-23

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Krotoszyński Ośrodek Kultury.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
W tym roku zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach tematycznych: „A komu to potrzebne” i „Tęskno”.

 Kategoria I: A komu to potrzebne? Działania kultury i sztuki odebrane Wam/zamknięte w czasie pandemii, które zdaniem wielu są niepotrzebne, a dla Was mają ogromne znaczenie.

Kategoria II: Tęskno. Za czym – z dziedziny kultury i sztuki – tęskniłeś/tęsknisz najbardziej w czasie, gdy kultura jest zamknięta z powodu pandemii lub z jakiej oferty wydarzeń kulturalnych skorzystasz w pierwszej kolejności po otwarciu.

W każdej kategorii można zgłosić dwa zdjęcia.

Prace należy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. 

Nagrody
• Kategoria „A komu to potrzebne?"
I miejsce 700 zł
II miejsce 500 zł
III miejsce 300 zł

• Kategoria „Tęskno”
I miejsce 700 zł
II miejsce 500 zł
III miejsce 300 zł

Termin
Prace można zgłaszać od 26 marca do 9 maja 2021 r.

Strona konkursu