IX Konkurs Fotograficzny „Etnoklimaty”

Opublikowano 2019-06-07

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu. 

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty

Opis 

Celem organizowanego od 2008 r. konkursu jest fotograficzna rejestracja tematów związanych z kulturami tradycyjnymi i ludowymi, wielokulturowością, współczesnymi przejawami tradycji, kulturami lokalnymi i regionalnymi, subkulturami, a także kulturą popularną. Organizatorzy zachęcają do poszukiwania różnorodności kulturowej, interesujących przejawów codzienności zarówno w najbliższym otoczeniu, jak i w miejscach, odwiedzanych podczas różnorakich podróży.

Na konkurs można przesyłać zdjęcia wykonane w Polsce i za granicą w latach 2018-2019.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć. Prace należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
• I miejsce – 1.000 zł
• II miejsce – nagroda rzeczowa
• III miejsce – nagroda rzeczowa
• nagroda specjalna za najlepsze zdjęcie wykonane przez studenta lub absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – bon o wartości 400 zł na zakupy w sklepie fotograficznym

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-10-31
Strona konkursu etnomuzeum.pl/etnoklimaty/