IV Konkurs Fotograficzny „Bociany”

Opublikowano 2017-08-02

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja Przyrodnicza PRO NATURA z siedzibą w Trzcinicy Wołowskiej.  Sponsorem konkursu jest ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego (rodziców, opiekunów prawnych). 

Opis
Tematem konkursu jest bocian biały. Zdjęcia można zgłaszać w trzech kategoriach tematycznych:
• Bocian biały,
• Bocian w akcji,
• Gniazdo bocianie.

Zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane ani zgłaszane do innych konkursów.

Prace można przesyłać mailem lub pocztą.

Nagrody
W każdej z trzech kategorii tematycznych nagrodą główną jest zestaw gadżetów o wartości nie mniejszej niż 500 zł.
Autorzy prac wyróżnionych (w każdej kategorii 5 osób) otrzymają gadżety o wartości nie mniejszej niż 100 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-10-30