III Konkurs Fotografii Teatralnej

Opublikowano 2017-01-25

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis 

Celem konkursu jest propagowanie sztuki fotografowania teatru oraz prezentacja fotografii nie tylko jako formy dokumentowania procesu pracy teatralnej, ale także jako autonomicznego dzieła konkretnych artystów.

Na konkurs można przesyłać zdjęcia wykonane między 1 września 2016 a 31 sierpnia 2017 roku. Fotografie można zgłaszać w dwóch kategoriach: „Teatralne zdjęcie sezonu” i „Zestaw dokumentacyjny ze spektakli”.

W kategorii Teatralne zdjęcie sezonu oceniane będą pojedyncze fotografie, ukazujące zarówno przedstawienia teatralne, pracę nad nim, jak i inne sceny związane z życiem teatralnym.

W kategorii Zestaw dokumentacyjny z przedstawienia można zgłaszać zestawy (do 10 fotografii), dokumentujące pojedyncze spektakle, których pokaz premierowy odbył się w sezonie 2016/17.

Zdjęcia należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Jury przyzna dwie nagrody, po jednej w każdej kategorii. Zwycięzcy otrzymają po 20 tysięcy złotych.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-09-30