III Konkurs Fotograficzny „Tradycja w obiektywie"

Opublikowano 2017-10-09

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do fotografów amatorów.

Opis
Tematyka zdjęć zgłaszanych do konkursu powinna dotyczyć kultury tradycyjnej.

Oczekujemy zdjęć mających na celu popularyzację folkloru oraz przedstawienie zjawisk współczesnych inspirowanych kulturą tradycyjną. Zdjęcia powinny być pojedynczymi i samodzielnymi kadrami, nie cyklem zdjęć. 
Nie ma określonych wymagań technicznych – akceptujemy zdjęcia wykonane dowolnymi urządzeniami, w tym mobilnymi, o ile plik umożliwia druk w formacie co najmniej A5.

Zdjęcia należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
I miejsce: 700 zł 
II miejsce: 500 zł
III miejsce: 300 zł

Każdy z laureatów otrzyma karnet na XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe" 2017.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-11-01