II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Moja ojczyzna jest biało-czerwona”

Opublikowano 2018-02-28

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej. Współorganizatorami są Dom Kultury „Sokół” oraz Młodzieżowa Rada Miejska w Strzyżowie.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Temat konkursu: „Moja ojczyzna jest biało-czerwona”.

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedno zdjęcie. Pracę należy dostarczyć w postaci odbitki na papierze (format A3 lub zbliżony) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD.

Zdjęcie nie może być wcześniej publikowane ani zgłaszane do innych konkursów. Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: „młodzież do lat 18” i „dorośli”.

Nagrody
W kategorii „młodzież do lat 18” zostaną przyznane trzy nagrody rzeczowe.

Kategoria „dorośli”:
• I miejsce – bon o wartości 1.000 zł
• II miejsce – bon o wartości 500 zł
• III miejsce – bon o wartości 300 złTermin przyjmowania zgłoszeń 2018-04-27