II Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Jarosławski Kuferek”

Opublikowano 2017-07-05

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Tematem konkursu jest kufer, skrzynia podróżna, walizka. Interpretacja tematu może być dowolna.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia. Prace można dostarczyć osobiście lub przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Opłata za udział w konkursie wynosi 10 zł.

Nagroda
Autor najlepszego zdjęcia otrzyma nagrodę w wysokości 1.000 zł.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-07-28