I Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Zatrzymaj muzykę w obrazie”

Opublikowano 2017-06-13

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Opis
Tematem konkursu jest muzyka. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie. 

Zdjęcie w postaci odbitki o wymiarach 30 x 40 cm oraz w wersji elektronicznej na płycie CD należy przesłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
I miejsce – bon o wartości 1.000 zł
II miejsce – bon o wartości 500 zł
III miejsce – bon o wartości 300 zł