Grand Press Photo 2021

Opublikowano 2021-02-16

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest magazyn Press.

Uczestnicy
Konkurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się fotografią prasową i dokumentalną zawodowo, czyli dla fotoreporterów zatrudnionych w redakcjach mediów bądź w agencjach fotograficznych oraz dla fotografów freelancerów robiących zdjęcia na potrzeby redakcji medialnych lub agencji informacyjnych/fotograficznych.

Opis
Do konkursu można zgłaszać zdjęcia pojedyncze i fotoreportaże wykonane między 1 kwietnia 2020 roku a 31 marca 2021 roku.

Zdjęcia będą oceniane w następujących kategoriach:

Zdjęcia pojedyncze: (1) Wydarzenia, (2) Życie codzienne, (3) Ludzie, (4) Środowisko, (5) Portret.
Fotoreportaże: (1) Wydarzenia, (2) Życie codzienne, (3) Ludzie, (4) Środowisko.
Projekt dokumentalny – kategoria dla fotografów realizujących projekty dokumentalne trwające co najmniej dwa lata.
• Young Poland – zdjęcia do tej kategorii mogą zgłaszać fotografowie pełnoletni, którzy nie ukończyli 26 lat, mogą wykazać się dorobkiem fotograficznym i nigdy wcześniej nie startowali w konkursie Grand Press Photo.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza na stronie konkursu.

Nagrody
Autor zdjęcia roku otrzyma 10.000 złotych.

Termin
Zgłoszenia można przesyłać do 7 kwietnia 2021 r.

Strona konkursu