„Geografia – proces, forma, obiekt” konkurs fotograficzny

Opublikowano 2022-08-18

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów i studentów, którzy do 31 marca 2023 roku nie ukończą 25 roku życia.

Zasady konkursu w skrócie

Na konkurs można przesyłać zdjęcia przedstawiające zjawiska zachodzące w środowisku geograficznym – zarówno naturalne, jak i te uwarunkowane działalnością człowieka. 

Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach tematycznych:
– procesy i formy naturalne,
– obiekty antropogeniczne.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 fotografii, łącznie w obu kategoriach.

Prace należy przesyłać mailem.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj.

Zdjęcia nagrodzone w ubiegłorocznej edycji konkursu


Fot. Przemysław Żuk „Nie ma fal” – I miejsce w kategorii „Procesy i formy naturalne”


Fot. Palina Mikhailouskaya „Sukiennice”  – I miejsce w kategorii „Obiekty antropogeniczne”

Więcej zdjęć można obejrzeć tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostaną pokazane na stronie Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, a także na imprezie organizowanej w Światowy Dzień Geografa w Łodzi w 2023 roku. 

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 stycznia 2023 r.

Strona konkursu