„Geografia – proces, forma, obiekt” konkurs fotograficzny

Opublikowano 2019-10-21

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Uczestnicy
Konkurs jest adresowany do uczniów i studentów, którzy do 15 stycznia 2020 roku nie ukończą 25 lat.

Opis
Na konkurs można przesyłać zdjęcia przedstawiające procesy zachodzące w środowisku geograficznym – zarówno procesy naturalne, jak i te uwarunkowane działalnością człowieka. Na zdjęciach można pokazać również formy i obiekty będące efektem tych procesów.

Zdjęcia można zgłaszać w dwóch kategoriach tematycznych:
– procesy i formy naturalne,
– obiekty antropogeniczne.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 fotografii, łącznie w obu kategoriach.

Prace należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).

Zdjęcia nagrodzone w poprzedniej edycji konkursu można obejrzeć tutaj.

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe.
Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia zostaną pokazane na stronie Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, a także na imprezie organizowanej w Światowy Dzień Geografa w Łodzi w kwietniu 2020 roku. 

Termin przyjmowania zgłoszeń 2020-01-15