„Fotoszopa. Krajobraz w spadku” konkurs fotograficzny

Opublikowano 2017-03-22

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis
Tematem konkursu jest krajobraz kulturowy wsi i miasteczek. 

Tematem zdjęć powinny być zarówno te elementy krajobrazu, które otrzymaliśmy w spadku, jak i te, które w spadku zostawimy następnym pokoleniom. Interesuje nas połączenie przyrody z doświadczeniem i tradycją człowieka. Przestrzeń, która nas otacza na co dzień, możliwość zatrzymania się i spojrzenia na to, co jest nam bliskie. Praca nad obrazem może sprzyjać refleksji nad tym, co mija, i nad tym, co jest obecne. Zachęcamy wszystkich do rejestrowania śladów aktywności człowieka i śladów historii w przestrzeni. Do zadania pytania, jaki jest krajobraz kulturowy, który tworzymy wokół siebie i jakie świadectwo o nas samych i naszych czasach przekażemy następnym pokoleniom w spadku. Do dokumentowania przestrzeni i nadania temu indywidualnego, artystycznego wymiaru.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 3 zdjęcia, które nie były wcześniej nagradzane ani wyróżniane. Prace należy przesyłać drogą elektroniczną (szczegóły w regulaminie).

Nagrody
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Najlepsze zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie w spichlerzu Bidzin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.Termin przyjmowania zgłoszeń 2017-07-16