Skip to main content

Fotofestiwal Open Call 2024

Opis

18.10.2023

Międzynarodowy Festiwalu Fotografii odbędzie się w Łodzi w czerwcu 2024 roku. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Edukacji Wizualnej.

Szukamy artystów i artystek o wyjątkowej osobowości i projektów prezentujących odważne wizje. W naborze nie ma ograniczeń tematycznych i wiekowych. Do jury zapraszamy specjalistów z najważniejszych na świecie mediów i instytucji fotograficznych. 

Projekty fotograficzne powinny składać się z 10-20 zdjęć.

Za zgłoszenie każdego projektu pobierana jest opłata w wysokości 15 euro

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem platformy Picter.

Nagroda

Spośród nadesłanych projektów jury wybierze sześć, które zostaną zaprezentowane w formie wystawy podczas Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi w 2024 roku.

Każdy ze zwycięzców otrzyma:

- wynagrodzenie artystyczne w wysokości 400 euro,
- zakwaterowanie na weekend otwarcia festiwalu,
- zwrot kosztów przyjazdu, do 200 euro,
- budżet na produkcję prac w wysokości 500 euro.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 grudnia 2023 r.

Strona Fotofestiwalu