Fotofestiwal Open Call 2023

Opublikowano 2022-10-17

Opis

Międzynarodowy Festiwalu Fotografii odbędzie się w Łodzi w czerwcu 2023 roku. Organizatorem jest Fundacja Edukacji Wizualnej.

Szukamy artystów i artystek o wyjątkowej osobowości i projektów prezentujących odważne wizje. Nabór w tej kategorii jest otwarty – bez ograniczeń tematycznych i wiekowych. Do jury zapraszamy specjalistów z najważniejszych na świecie mediów i instytucji fotograficznych. 

Projekty fotograficzne powinny składać się z 10-20 zdjęć.

Za zgłoszenie każdego projektu pobierana jest opłata w wysokości 15 euro

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem platformy Picter.

Nagroda

Spośród nadesłanych projektów jury wybierze sześć, które zostaną zaprezentowane w formie wystawy podczas Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi w 2023 roku.

Każdy ze zwycięzców otrzyma:

- wynagrodzenie artystyczne w wysokości 400 euro,
- zakwaterowanie na weekend otwarcia festiwalu,
- zwrot kosztów przyjazdu, do 200 euro,
- budżet na produkcję prac w wysokości 450 euro.

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 grudnia 2022 r.

Strona Fotofestiwalu