Fotofestiwal Open Call 2022

Opublikowano 2021-11-10

Opis

Międzynarodowy Festiwalu Fotografii w Łodzi odbędzie się w dniach 9-26 czerwca 2022. Organizatorem jest Fundacja Edukacji Wizualnej.

Zainteresowani udziałem mogą zgłaszać projekty fotograficzne w dwóch kategoriach:

• General Open Call 
Nabór w tej kategorii jest otwarty – bez ograniczeń tematycznych i wiekowych. Spośród nadesłanych projektów jury wybierze w tej kategorii pięć, które zostaną zaprezentowane w formie wystawy. 

• Community Open Call
Tematem jest Wspólnota. „Szukamy projektów artystycznych i społecznych, których głównym tematem jest społeczność, wspólnota, ale także utopia, lokalność, współpraca i integracja”. Jeden projekt z tej kategorii zostanie wybrany przez jury do zaprezentowania w formie wystawy. 

Zgłaszane projekty fotograficzne powinny składać się z 10-20 zdjęć.

Za zgłoszenie każdego projektu pobierana jest opłata w wysokości 10 euro

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem platformy Picter.

Nagroda
Wybrane przez jury projekty zostaną zaprezentowane w formie wystawy podczas Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi w 2022 roku.

Każdy ze zwycięzców otrzyma:

- wynagrodzenie artystyczne w wysokości 1.800 zł
- zakwaterowanie na weekend otwarcia festiwalu 
- zwrot kosztów przyjazdu, do 900 zł
- budżet na produkcję prac w wysokości 2.000 zł

Termin
Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 grudnia 2021 r.

Strona Fotofestiwalu