Fotofestiwal Open Call 2020

Opublikowano 2019-10-14

Opis

Organizator
Organizatorem Fotofestiwalu jest Fundacja Edukacji Wizualnej z siedzibą w Łodzi.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis 

Fotofestiwal Open Call to szansa na pokazanie swoich prac widzom Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi w dniach 4-21.06.2020. Szukamy artystów i artystek o wyjątkowej osobowości i projektów prezentujących odważne wizje. Nabór jest otwarty – bez ograniczeń tematycznych i wiekowych. Do jury zapraszamy specjalistów z najważniejszych na świecie mediów i instytucji fotograficznych. Spośród nadesłanych projektów jury wybierze sześć, które, przy współpracy z kuratorami Fotofestiwalu, zostaną zaprezentowane w formie wystawy.

Do konkursu można zgłaszać projekty fotograficzne o dowolnej tematyce, złożone z 10 – 20 zdjęć. 

Za zgłoszenie jednego projektu pobierana jest opłata w wysokości 15 euro.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem platformy Picter.

Nagroda
Jury wybierze sześć projektów, które zostaną zaprezentowane w formie wystawy podczas Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi w 2020 roku.

Każdy ze zwycięzców otrzyma:
- wynagrodzenie artystyczne w wysokości 1.700 zł
- zakwaterowanie na weekend otwarcia festiwalu (4-7 czerwca)
- zwrot kosztów przyjazdu do 800 zł
- budżet na produkcję prac w wysokości 2.000 zł

Termin przyjmowania zgłoszeń 2019-12-04