„Dzikie, piękne, polskie” konkurs fotografii przyrodniczej

Opublikowano 2020-07-16

Opis

Organizator
Organizatorem konkursu jest Związek Polskich Fotografów Przyrody.

Uczestnicy
Konkurs ma charakter otwarty.

Opis

W ramach obchodów 25-lecia działalności, Związek Polskich Fotografów Przyrody (ZPFP) organizuje ogólnopolski konkurs fotografii przyrodniczej „Dzikie, piękne, polskie". ZPFP po raz pierwszy organizuje otwarty konkurs fotograficzny, aby zachęcić uczestników do uważnego obserwowania natury i podejmowania nowych fotograficznych wyzwań zgodnych z duchem etycznej fotografii przyrodniczej.

Konkurs skierowany jest do wszystkich, którzy kochają dziką naturę i fotograficzną pogoń za najpiękniejszym światłem – zarówno amatorów, jak i profesjonalistów, osób dorosłych i niepełnoletnich. 

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy zdjęcia przedstawiające dziką przyrodę – rośliny i zwierzęta w ich naturalnym środowisku, a także elementy przyrody nieożywionej. Zdjęcia muszą być wykonane na terenie Polski. 

Na fotografiach nie mogą być widoczne obiekty, które powstały w wyniku działalności człowieka np. domy, słupy, drogi.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną (szczegóły w regulaminie).

Konkurs jest bezpłatny dla osób niepełnoletnich. W przypadku osób dorosłych opłata za udział w konkursie wynosi 20 zł.

Nagrody

Kategoria „Dorośli”:
• I miejsce: 1.200 zł oraz cenna nagroda rzeczowa
II miejsce:600 zł oraz nagroda rzeczowa
III miejsce: 300 zł oraz nagroda rzeczowa

Kategoria „Młodzież”:
I miejsce: 600 zł oraz cenna nagroda rzeczowa
II miejsce: 300 zł oraz nagroda rzeczowa
III miejsce: 100 zł oraz nagroda rzeczowa

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2020 r.

Strona konkursu